Familjerätt

Ibland drabbas vi av att en relation inte fungerar och en separation är ett faktum. Då uppstår ofta problem med frågor som vårdnad-, boende och umgänge eller om den ekonomiska fördelningen som sker genom bodelning m.m.

Genom äktenskapsförord går det till viss del att styra hur fördelning av ekonomin kommer att bli vid dödsfall eller bodelning.

Kontakta gärna oss så fort som möjligt om Du hamnat i tvist med Din äktenskapspartner eller sambo i anledning av förestående eller inträffad separation eller skilsmässa.

Vi kan ge Dig konkreta råd om hur det juridiska regelverket påverkar Dig vad gäller barnens boende, vårdnad och rätt till umgänge samt även de ekonomiska frågor som måste lösas.

Om en tvist utvecklas till en rättsprocess biträder vi Dig som Ditt ombud. Har Du rätt till rättshjälp eller kan ta i anspråk rättsskyddsmoment i Din försäkring hjälper vi Dig med detta. Vi biträder Dig även som Ditt ombud inför bodelningsförrättare, tvist om kvarsittanderätt, ansökan om kontaktförbud inom ramen av gällande regelverk.