Fastighetsrätt

Skall ni köpa eller sälja er fastighet och har juridiska frågor kring detta? Tveka inte att kontakta oss.

Vid ett köp har köparen en långtgående undersökningsplikt och använder sig ofta av en besiktningsman. Trots det kan det uppstå problem med dolda fel eller dyl. Det kan också röra sig om säljaren har lämnat utfästelser och hur det påverkar undersökningsplikten, ibland kan det handla om att besiktningsmannen varit oaktsam i utförande av sitt uppdrag. Dessa ärenden som oftast benämns som fel i fastighet och vi har stor erfarenhet av att driva dylika ärenden.

Inom fastighetsrätten finns även ett område som kallas hyresrätt. Inom detta område rymmer det frågor som har anknytning till både hyresrätt och bostadsrätt. Det rör sig om vanliga hyreslägenheter och tvister kring besittningsskydd o dyl. För lokalhyresgäster är ofta tvistefrågan med hyresvärden en skälig marknadshyra. En bostadsrätt är ett objekt som säljs mellan privatpersoner och då kan problem uppstå. Men även mellan en innehavare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen kan tvistefrågor uppkomma.

Vi kan bistå dig vid förhandlingar men även företräda dig inför allmän domstol eller hyresnämnd. Ring gärna till oss om du har några frågor!