Medarbetare

Jan Ljungberg

Jan Ljungberg

Advokat

Vår advokatbyrå grundades av mig 1982 i Stockholm. Jag har bedrivit advokatverksamhet i Stockholm under 24 år. 

Ny verksamhetsort från 2006 i Skåne. Jag har lång erfarenhet av familjerätt, bodelningar, brottmål, utlänningsrätt, fastighetsrätt, arvsrätt och övriga tvistemål och har vana att driva rättsliga processer framåt.   Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i  mål i Förvaltningsrätten och även uppdrag som målsägandebiträde. 

Maria Tvede

Maria Tvede

Advokat

Maria Eva Tvede anställdes 1 augusti 1988 på Advokatfirman Jan P Ljungberg AB i Stockholm. Jag har en jur. mag. från Uppsala Universitet. Jag läste halva juristutbildningen vid Lunds Universitet.

Jag blev advokat februari 1997 i Stockholm.

Jag har arbetat många år som familjerätts advokat i Stockholm samt med uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsprocessen och som målsägandebiträde under mina Stockholms år. 

Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB flyttade sin verksamhet till Skåne år 2006. 

Från 2006 och till dags datum arbetar jag mest med uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som offentligt biträde i LVU mål.